dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi - 2017

Szanowni Państwo,

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, którzy niepokoją się obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji cen transferowych, postanowiliśmy w jednym miejscu zgromadzić istotne dla Państwa informacje.

 

Nowe progi

Obowiązek dokumentacyjny dla transakcji realizowanych w 2017 r.:

 

  • dotyczy podmiotów powiązanych, których przychody albo koszty w roku 2016 przekroczyły kwotę 8.848.000 zł.
  • obejmuje wyłącznie transakcje, które uznać należy za „istotne”, co (w uproszczeniu) odnosi się do takich transakcji, które w 2016 r. przekroczyły równowartość 221,200 zł.

 

Podmiotami powiązanymi są najczęściej podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo. Warto zaznaczyć, że nowe przepisy traktują za powiązane takie podmioty, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio udział w kapitale innego podmiotu nie mniejszy niż 25%

 

Zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych

W przeciwieństwie do stanu prawnego obowiązującego do końca 2016 r. obecnie powiązani podatnicy zobowiązani są do przygotowania dokumentacji bez wezwania organów podatkowych. Jednocześnie nie uległ zmianie obowiązek przedłożenia dokumentacji w terminie 7 dni od wezwania organów podatkowy, a także wysokość sankcyjnej stawki podatkowej w wysokości 50% od różnicy między dochodem zadeklarowanym a doszacowanym przez organ podatkowy.

 

Ponadto, podatnicy będą jednocześnie zobligowani do składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu tej dokumentacji, wraz z rocznym zeznaniem podatkowym CIT-8, czyli do 31 marca.

 

Ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej

Z uwagi na niedochowanie powyższych obowiązków a także nową strategię  Ministra Rozwoju i Finansów zwiększeniu ulegnie również ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej. Najczęściej spotyka to członków zarządu, dyrektorów finansowych, czy głównych księgowych.

 

Z uwagi na to, że nowe przepisy wymuszają, aby podatnicy dysponowali dokumentacją już na dzień złożenia zeznania rocznego, rekomendujemy aby już teraz poddać poszczególne transakcji analizie pod kątem nowych obowiązków.

 

Oczywiście służymy pomocą przy ocenie transakcji i przygotowywaniu dokumentacji.

 

z poważaniem

Jarek Hałoń i Maciek Kucharski

 

ZAUFALI NAM