Doradztwo podatkowe

Kancelaria świadczy kompleksowe i specjalistyczne usługi dotyczące szeroko rozumianego prawa

podatkowego, w szczególności w zakresie:

  • optymalizacji podatkowej
  • cen transferowych (transfer pricing), w tym przygotowywania dokumentacji podatkowej
  • transakcji transgranicznych w kontekście unikania podwójnego opodatkowania
  • rejestracji podmiotów zagranicznych dla celów podatku VAT
  • bieżących konsultacji podatkowych
  • jednorazowych i periodycznych przeglądów podatkowych (tax review i due diligence)
  • podatkowych aspektów zatrudnienia
  • oceny ryzyka związanego z odpowiedzialnością karnoskarbową
  • sporządzania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
  • reprezentacji Klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowych, pomoc w przygotowaniu najkorzystniejszej linii obrony
ZAUFALI NAM