Doradztwo prawne

Doradztwo korporacyjne

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje w szczególności:

 • wybór najkorzystniejszej formy prawnej działalności
 • tworzenie i rejestrację spółek i innych podmiotów
 • przekształcenia, podziały i łączenie spółek prawa handlowego
 • obsługę transakcji zbycia udziałów/akcji w spółkach, zbycia aktywów
 • regulację stosunków pomiędzy wspólnikami a spółką
 • wsparcie przy uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności
 • tworzenie regulacji wewnątrzkorporacyjnych
 • obsługę likwidacji i windykację należności

 

 

Nieruchomości i prawo budowlane

Kancelaria świadczy usługi w toku prowadzonych przez Klientów inwestycji budowlanych, w szczególności poprzez:

 • kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości oraz ocenę ryzyk związanych z transakcją
 • opracowywanie koncepcji w zakresie finansowania inwestycji z uwzględnieniem aspektów podatkowych
 • obsługę procesów inwestycyjnych (decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie)
 • obsługę transakcji obrotu nieruchomościami, doradztwo przy opracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych
 • opracowywanie umów w transakcjach obrotu nieruchomości oraz kompleksową obsługę projektów deweloperskich

 

 

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa i reprezentacji Klientów – podmiotów leczniczych, pacjentów, przedsiębiorców farmaceutycznych, aptek – przede wszystkim w zakresie:

 • obsługi i doradztwa w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, świadczeniem pomocy medycznej, a także w kwestiach legalności pobierania opłat za udzielanie różnego rodzaju świadczeń lub czynności towarzyszących hospitalizacji
 • spraw związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z tzw. błędów medycznych
 • postępowań przed Narodowym Funduszem Zdrowia, w szczególności w zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej
 • postępowań przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • przeciwdziałania i zwalczania nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym
 • badań klinicznych produktów leczniczych (w szczególności umów oraz kontaktów z komisjami bioetycznymi i Prezesem Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)
 • reklamy produktów leczniczych
 • ochrony dóbr osobistych personelu medycznego oraz pacjentów

 

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy usługi doradcze dotyczące aspektów prawnych zatrudnienia, w szczególności w zakresie:

 • optymalizacji zatrudnienia, z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych
 • nawiązywania stosunków pracy lub innych form zatrudnienia oraz związanej z tym dokumentacji
 • optymalizacji zatrudnienia na szczeblu kadry zarządzającej (kontrakty menadżerskie)
 • przygotowywania projektów aktów prawa wewnętrznego: układów zbiorowych, regulaminów, zarządzeń, statutów
 • wsparcia Klientów w negocjacjach z przedstawicielami załogi i związków zawodowych
 • bieżących konsultacji w zakresie rozliczeń obowiązkowych świadczeń pracowniczych (zasiłki) oraz innych obowiązków pracodawców
 • reprezentacji Klientów w sporach z pracownikami oraz w toku postępowań kontrolnych

 

 

Prawo cywilne i rodzinne

Oferujemy usługi adwokackie dla Klientów indywidualnych w szczególności usługi:

 • z zakresu prawa spadkowego i prawa zobowiązań (sporządzanie lub analiza umów, pomoc w windykacji należności, doradztwo przy sporządzaniu testamentów oraz przy spadkobraniu)
 • z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, separacje, ustalenie kontaktów z dzieckiem)

 

 

Prawo karne oraz prawo wykroczeń

Zapewniamy naszym Klientom obronę w procesach sądowych, wspomaganie pokrzywdzonych w trakcie postępowania.

ZAUFALI NAM