Obniżenie limitu płatności gotówkowych do 15.000 PLN

Sejm przyjął wczoraj rządową nowelizację związaną ze zmniejszeniem maksymalnej, dopuszczalnej kwoty transakcji dokonywanej w gotówce między przedsiębiorcami. Obecnie wynosi 15.000 euro. Każda transakcja powyżej tej kwoty musi być dokonana przelewem bankowym. Jednakże od 1 stycznia 2017 r. limit ten zostanie obniżony do 15.000 zł.

Według nowelizacji, firma która dokona zapłaty w gotówce powyżej 15.000 zł nie będzie mogła zaliczyć takiego wydatku do swoich kosztów uzyskania przychodu. Zapowiadane zmiany mają według rządu zmniejszyć szarą strefę.

Należy się spodziewać, że Senat wkrótce przyjmie nowe przepisy a Prezydent nowelizację podpisze.

ZAUFALI NAM