Privacy policy

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DLA KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH HAŁOŃ&KUCHARSKI SP. P. W GDAŃSKU

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szanując prywatność swoich Klientów oraz partnerów biznesowych oraz w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych działamy w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 1. Polityka określa w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej: dane) w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych lub wskazanych niżej serwisów. Prezentujemy także informacje o plikach cookie i innych stosowanych przez nas narzędziach.
 2. Polityka dotyczy wszystkich naszych stron internetowych (tj. www.halon-kucharski.pl, www.hklegal.pl oraz www.hktax.pl), serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz naszych kont prezentowanych na portalach społecznościowych (dalej łącznie: Serwis/Serwisy).

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Hałoń&Kucharski Spółka partnerska z siedzibą w Gdańsku.
 2. Podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług w Serwisach zbieramy następujące dane: adresy IP, adres URL, informacje o działaniach w Serwisach, kliknięcia w elementy stron internetowych w Serwisach, nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść do Serwisów, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki, kod identyfikacyjny konta w mediach społecznościowych, zdjęcie profilowe i inne publicznie dostępne dane.
 3. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisach, w zależności od rodzaju danych zbieranych przez dany Serwis, zbieramy także Twoje: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Twoje dane osobowe zbieramy poprzez: zaakceptowane przez Ciebie pliki cookies, używanie narzędzia analitycznego Google Analytics, skorzystanie przez Ciebie z komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych.
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa i konfiguracji Serwisów, zapewnienia Ci korzystania przez Ciebie z pełnej funkcjonalności naszych Serwisów, realizacji na Twoją rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną, do celów analitycznych, aby poprawić jakość Serwisów, do celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności Serwisów, do obsługi Twojej wiadomości w formularzu kontaktowym w Serwisach – przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Nasz prawnie uzasadniony interes polega na:
  1. zarządzaniu naszą relacją z Tobą
  2. rozumieniu i reagowaniu na zapytania i opinie klientów
  3. rozumieniu, w jaki sposób nasi klienci korzystają z naszych usług i Serwisów
  4. ulepszaniu naszych usług i rozwiązań
  5. zapewnieniu bezpieczeństwa naszym systemom
  6. rozwijaniu relacji z partnerami biznesowymi.

W przypadku, gdy przesyłasz do nas wiadomości, przetwarzamy Twoje dane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z wiadomością i jej obsługą – jest to również niezbędne dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych i otrzymania kopii Twoich danych, które przetwarzamy.
 2. Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych przetwarzanych w Serwisach, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 3. Masz prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych.
 4. Masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy, tj. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
 5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadku akceptacji plików cookies masz także prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku akceptacji plików cookies znajdziesz poniżej w sekcji PLIKI COOKIES.

Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami skontaktować wybierając w jeden z poniższych sposobów:

 • telefonicznie pod numerem - +48/58/35 10 72-75
 • elektronicznie poprzez wysłanie informacji pod adres: office@hklegal.pl lub office@hktax.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na nasz adres: Kancelaria Radców Prawnych Hałoń&Kucharski Spółka partnerska, ul. Kartuska 314, Gdańsk 80-125.

Niektóre z wymienionych powyżej praw będą miały zastosowanie wyłącznie w pewnych okolicznościach. Jeżeli chcesz wykonać lub omówić którekolwiek z tych praw, prosimy o kontakt w jeden z wyżej wymienionych sposobów.

 

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisów. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
  1. dostosowania zawartości naszych stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies wg zasad przewidzianych dla przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
 6. Zwracamy Ci uwagę, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

 

 

INNE NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Google Analytics

W Serwisach wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics do analizy zachowań użytkowników stron internetowych. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookies. Potrzebujemy ich do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony internetowe, ich zakładki. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju Serwisów oraz dostosowania ich treści do potrzeb użytkowników.

 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne na naszą rzecz.

 

 

ŻRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

W przypadku korzystania przez Ciebie z naszych Serwisów – Twoje dane pozyskujemy za pośrednictwem tych Serwisów (usług online) i funkcjonalności z nim powiązanych.

 

W przypadku wysłania do nas przez Ciebie wiadomości – Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.

 

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

W przypadku przetwarzania danych zgromadzonych w Serwisie – będziemy przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń wg zasad dotyczących przedawnienia roszczeń.

 

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w związku z przesłaną do nas przez Ciebie wiadomością – będziemy je przetwarzać przez okres niezbędny do prawidłowej odpowiedzi na Twoją wiadomość w zależności od zawartej w niej treści (np. w przypadku zainteresowania naszą ofertą – do upływu jednego miesiąca od złożenia oferty, chyba, że wcześniej zawrzesz z nami umowę lub jednoznacznie oświadczysz, że nie chcesz jej zawierać lub wydłużony czas przetwarzania przez nas Twoich danych wynika z prowadzonych negocjacji, itp.).

 

Standardowy okres przechowywania danych wynosić będzie od 3 do 15 lat.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza obszar krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Informujemy, że Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym nie będą profilowane).

 

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy od czasu do czasu, wedle naszego uznania, aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli wprowadzimy do niej zmiany, zmienioną Politykę prywatności umieścimy na www.halon-kucharski.pl, www.hklegal.pli www.hktax.pl.

REFERENCES